RSS Feed
Praktijk examen - Autorijschool Jeekel

Het praktijkexamen bestaat uit een aantal onderdelen.

1. Een stuk zelfstandig rijden. Dit kan d.m.v. een navigatiesysteem.
    Het kan zijn dat jij naar een zelf gekozen punt mag rijden en/of tijdens het rijden een aantal opdrachten achter   
    elkaar krijgt om te onthouden .

2. Een stuk op aanwijzigen rijden, bijv. we gaan links en we gaan rechts.

3. Er worden vragen gesteld betreft een situatie. Bijv. wat heb je gedaan om het verkeer door te laten stromen of
    een vraag betreft veiligheid etc.

4. Als je geen tussentijdse toets met vrijstelling hebt gedaan, moet je ook twee maneuvres doen, waarbij
aandacht
    vooral gaat naar de veiligheid.

Als deze onderdelen voldoende zijn, wordt het resultaat doorgegeven aan de gemeente waar jij staat
ingeschreven. Daar dien jij je te melden met jou ID of paspoort met 1 pasfoto.

Daarmee vraag jij jou rijbewijs aan!

Disclaimer Privacy Contact us
Rijles pakketten: